Khẩu trang y tế trắng kháng khuẩn Xuân Lai

Khẩu trang y tế trắng kháng khuẩn Xuân Lai sử dụng vải lọc kháng khuẩn chuyên dụng phòng ngừa các bệnh dịch lây nan qua đường hô hấp.