Khẩu trang y tế chuyên dụng trong bảo hộ lao động

Khẩu trang y tế bảo hộ lao động 3 lớp màu xanh chuyên dụng trong phòng sạch khu công nghiệp ngăn ngừa các bệnh dịch lây nan qua đường hô hấp, ngăn ngừa khói bụi công nghiệp.