Khẩu trang bảo hộ 3 lớp kháng khuẩn Face mask (trắng)

Khẩu Trang Kháng Khuẩn FA là Khẩu trang y tế có tính kháng khuẩn cao, phòng tránh virut, vi khuẩn, phòng tránh dịch bệnh