Thông tin liên hệ.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP XUÂN LAI
Địa chỉ : khu 10, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.3506.397
Hotline: 0965.221.222

Email: info@xuanlai.com
Website: https://xuanlai.com