Chuyên sản xuất khẩu trang kháng khuẩn y tế, khẩu trang 3 lớp tiệt trùng, khẩu trang 4 lớp tiệt trùng, khẩu trang y tế than hoạt tính tiệt trùng